Om du väljer att röka e cigarett minimerar du farorna med rökning

Du som överväger att sätta igång att använda e cigarett har ett brett utbud av varumärken att välja bland. Att bruka elektroniska cigaretter som ersättning till ordinära cigaretter medför flertalet fördelar. Elektroniska cigaretter är enligt ett stort antal studier betydligt mindre skadliga för kroppen i jämförelse med vanliga cigaretter och minskar därmed risken att få farliga besvär så som kärlkramp i benen och stroke. Skälet till att elektroniska cigaretter anses utgöra ett betydligt mer sunt alternativ jämfört med vanliga cigg är att e cigarett ej avger någon rök

Alla elektroniska cigaretter är utrustade med ett batteri och en vätskebehållare fylld med ändamålsenlig vätska. Med anledning av en förångare transformeras vätskan till ånga som personen andas in istället för osund rök. Den speciella vätskan innehar en karakteristisksmak men är nästan uteslutande luktfri & återfinns både med & utan nikotin. På marknaden erbjuds nuförtiden massvis av särskillda aromer att välja mellan, detta i syfte att du ska kunna ges den e cigarett upplevelse som föredras. Med hänsyn till att elektroniska cigaretter ej ger upphov till vare sig rök eller lukt är den lämplig att använda såväl vid busshållsplatsen som i bilen. Elcigg är en valmöjlighet för dig med viljan att sluta röka eller för dig som har för avsikt att dra ner på användandet av vanliga cigg. Elektroniska cigaretter är ett friskt samt gott alternativ som inte enbart skyddar dig och din personliga hälsa utan dessutom personer i din närhet. Du har möjlighet att nyttja din elcigg vart du än befinner dig och när helst du önskar utan att på samma gång störa andra personer & utan att ha anledning att oroa dig för belägg på tänder eller stinkande kläder. Till råga på allt är elcigg vanligtvis lätta att göra rent ochhar en ansenlig livslängd. Spara cash & lev ett sundare liv genom användning av e cigarett