Finn Fettavskiljare åt din verksamhet

Samtliga bolag som i någon form handhar matvaror har krav på sig att ha en fettavskiljare. Ett vanligt dilemma som visar sig runt om i landet, är att fett fastnar i form av besvärliga avlagringar i avloppssystemen. På sistone har SMHI uttryckt oro för fler översvämmningar i landet, beroende på ett mer oförutsägbart klimat. Men en annan riskbild om översvämningar kommer i och med fettavlagringarna som uppstår eftersom det inte finns monterat en fettavskiljare. Eftersom vattentemperaturen minskar när vattnet landar i ledningsnätet, hårdnar det fett som rinner i vattnet, och sätter sig som stoppklossar i ledningarna. Detta innebär att det blir svåra stopp som i sin tur resulterar i översvämmningar.

För att hejda eller åtminstone minska risken för översvämningar i ledningsnätet, som skett p.g.a. för mycket fett i vattnet, ska alla anläggningar med livsmedelshantering ha en fettavskiljare. En fettavskiljare ska bidra till att man kan centrifugera använt fett, och efteråt lämna detta till en central för återvinning. Anledningen till att man behöver skicka skicka till en återvinningscentral, är för att fettet är ett organiskt ämne som ska returneras till kretsloppet.

Med fettavskiljaren GreaseShield 1850 avlägsnas fettet från avloppsvattnet redan vid källan. Greaseshield är den enda fettavskiljaren på marknaden som rengör sig själv. GreaseShield hanterar också fett som mestadels är vattenlösliga, fettet kan förvisso samla på sig en del av vattnet. Den är emellertid inte godkänd i alla Sveriges kommuner även om den är enormt effektiv.

Fettavskiljare av typen 1825 för placering i källare separerar fettet och matrester på på detta sätt. Slammet placerar sig på botten, och fettet flyter på ytan. Under fettlagret rinner vattnet ut i avloppsnätet. Om man inte använder sig av för mycket kemiska ämnen såsom diskmedel eller vattenlösliga fetter fungerar detta hyfsat. I fettavskiljare av typ 1825 bildas gas som MÅSTE ventileras bort och kan orsaka problematik med dålig lukt. Slamtömning fordras på typ 1825 fettavskiljare. Det ska normalt göras en gång varje månad i städer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>