Kategoriarkiv: Okategoriserade

Hitta en Barack som löser behov

En barack är en benämning på en tillfällig anläggning eller en mindre fastighet. Med provisorisk anläggning avses att baracken ställs upp på en position där den inte säkert kommer att stå för alltid, utan enbart som en lösning intill att planen den är en del av är över, eller någon annan mer permanent lösning etablerats. En barack som har planerats fungera som en temporär byggnad eller ett utrymme, kan t.ex. vara en byggnadsmodul. Här fungerar baracken under en reserverad epok som bostad eller kontorsplats åt folk som är anställda på ett projektbaserat distrikt. Barackerna från Expandia som tjänar i det här sammanhanget kan anpassas och modifieras efter det utvalda ändamålet.

Kan också verka som en permanent lösning på en önskan om lokal eftersom det kan vara en sparsam lösning. Den nätta och föränderliga strukturen hos en barack betyder även att man får en bredare anpassningsbarhet i fråga om var den ska placeras.

Baracker är väldigt vanliga i kontexter där man t.ex. har ett förhöjt befolkningsantal i kombination med brist på lokaler. Vilken utrustning är standard för en permanent barack? Ja, då får man först ta hänsyn till inom vilket område baracken ska verka. Förutsättningarna för att en barack ska få fungera skolmodul, är kanske att det ingår krokar att hänga upp sina plagg på i korridorer, diskbänkar och projiceringsduk eller tavla i lärosalarna. Kraven på ett omsorgsboende är kanske att baracken är utrustad med hjälpmedel för att underlätta vardagen för äldre människor.

Strålandetillfälliga lokaler för problematiska situationer. Med Expandias tillfälliga lokaler följer planslösningar som är mångsidiga och förändringsbara. Du kan också få råd om effektiva planlösningar och utformningar av tillfälliga lokaler så att de fungerar optimalt enligt oss. Varför ska du använda Expandias tillfälliga lokaler? – Eftersom tillfälliga lokaler inte har lika höga krav på sig som byggnader enligt Byggnadsverkslagen och Boverkets byggregler är det en flexiblare lösning som resulterar i mindre förberedelser. De tillfälliga lokalerna har möjligheten att vara kostnadseffektiva lösningar vid olika behov av lokaler, utan hänsyn till om det är ett behov av snabba och kortsiktiga lösningar eller mer långsiktiga.

Även om kvalitetskraven är lägre från byggnadsverkslagen och boverket, innebär Expandias innovativa modulsystem möjlighet att snabbt lösa lokalbehov utan att behöva kompromissa med miljö och kvalitet.

Lär dig tackla Hovböld och kan man bli av med det?

Inkörsporten till en hovböld är för det mesta mindre skador i lamellranden där bakterier trivs som nedbryter horn. Då infektionen blir tillräkligt grovt angrips kötthoven och hästen blir kraftigt halt. Anledningen till den ömma känslan är att svullnaden och trycket som bildas blir så allvarlig på kötthoven då hornkapseln är så hård. Efter ett antal dagar uppstår en böld, som om den inte kan tömma sig neråt sprider sig lokalt och uppåt längs lamellranden mot kronranden. Skulle bölden leta sig uppåt ser man att kronrandsområdet blir svullet och lite innan bölden öppnar sig lite glansigt. Porten i kronranden liknar en horisontell spricka och kan missförstås som ett krontramp.

Vilka symtom har hovböld?

Typiskt är den stora hältan. Hästen blir eventuellt blockhalt och om den rör sig utnyttjar den gärna enbart tån. Hoven blir varm och man kan känna en betydande pulsation i blodkärlen som sträcker sig till hoven. Ytan ovanför hoven svullnar för det mesta upp och ibland kan svullnaden gå längs böjsenorna ända upp mot hasen eller framknät. Om man klämmer på hoven med en visitertång har man möjlighet att lokalisera smärtan från en specifik sektion. Det är inte heller ovanligt att det går att urskilja ett misstänkt område med missfärgning av hornet .

Hur får en häst fång?

Vid en hovbensrotation roterar hovbenet vanligast framåt i förhållande till hovkapseln, möjligt är också att att rotationen sker åt sidan på hästar med särskiljt avvikande benställning. Hovbenet behåller likväl alltjämnt ett hyffsat normalt kopplande med hovkapseln i hovens övre del. Vid hovbenssänkning har samtliga anknytningar släppt och hovbenet sjunker nedåt och bakåt i hovkapseln.

En lägesförändring kan uppstå i olika grad i alla hovar men framhovarna är de som oftast får större förändring.

Hästar drabbas endast av en sänkning utan rotation och vice versa. Den här typen av lägesförändringar är oerhört smärtsamma och är jämförbar med en ” blånagel ” som vi människor kan utveckla. Kruxet är att hästarna inte kan undvika att trampa på sina ” blånaglar ” i väntan på att en ny hovvägg växt fram.