månadsarkiv: november 2012

Bättra på ditt synfält under bilkörningen i mörker, köp en Xenon billjuslykta.

Känner du med att det inte är nog med de vanliga lyktorna på bilen? Känns det som om ni tröttar ut ögonen lite väl mycket under kvällskörningen? Jag testade förra veckan att montera extraljus på bilen med Xenon i. Detta fungerade väldigt bra! Eftersom vinterhalvåret är här och skymningen faller tidigt så kan det blir komplicerat att se, därför att snön ännu inte fallit. När snön lagt sig på gatorna brukar det underlätta lite på grund av att denna vita beläggning återspeglar ljuset. Jag inte bara ser mycket bättre med extraljus, det ger mig framförallt en trygghet medan man dessutom upplever en behaglig körning. Det finns självklart flertalet modeller av strålkastare och det kan vara svårt att kunna vilken typ av ljus man ska ha.

Med en bättre strålkastare, med förslagsvis Xenon som jag nyss nämnde, så hinner man uppmärksamma möjliga hinder mycket tidigare än annars eftersom körningen nattetid inte blir lika besvärande. Överläget med Xenon strålkastare är framförallt det dagsljusliknande sken som uppstår, och att det således upplevs som mer behagligt för synen. Dessutom kan ljus med Xenon ge en utsträckning på bortåt 800-900 meter, vilket gör en betydligt säkrare. Utöver detta har den här varianten av lampa en otroligt lång livslängd, cirka 5 gånger bättre än Halogen. Är det svårt att installera ett extraljus så kan ni utan tvekan kontakta er lokala verkstäder.

Nu kan du få riktiga kompositfönster och vad som särskiljer oss

Hur väl har du isolerat ditt hem? Den här frågeställningen är sannerligen relevant när det kommer till att välja kompositfönster. Kompositfönster går idag att köpa som både 2 glas- eller som 3 glasfönster. 2 glasfönster som tillverkas nuförtiden isolerar så bra att distinktionen i värmeutsläpp är minsta möjliga. Handlar det däremot om oväsen och ljudisolering är 3 glasfönster ett rekommenderat val.

Funderingen på att byta fönster uppstår ofta under vinterhalvåret då energiräkningen rusar iväg. Plastfönster kommer med ett lågt U-värde vilket innebär att värmeutsläppet från den här typen av fönster inte är så stor. Tack vare detta behöver du inte oroa dig för att det ska uppstå kallras, fönster med drag eller en omöjlig energiräkning.

Att välja plastfönster istället för några andra val har självklart även att göra med det närmast obefintliga underhåll som plastfönstren kräver. Våra plastfönster är nästintill helt fria från underhåll. Eftersom färgen finns i materialet behöver man, som fallet är med träfönster inte måla för att fönstren ska hålla sig fräscha vart tredje år. Våra plastfönster kommer att ha samma lyster om 20 år som de kommer med när du installerar din plastfönster.

Finn Fettavskiljare åt din verksamhet

Samtliga bolag som i någon form handhar matvaror har krav på sig att ha en fettavskiljare. Ett vanligt dilemma som visar sig runt om i landet, är att fett fastnar i form av besvärliga avlagringar i avloppssystemen. På sistone har SMHI uttryckt oro för fler översvämmningar i landet, beroende på ett mer oförutsägbart klimat. Men en annan riskbild om översvämningar kommer i och med fettavlagringarna som uppstår eftersom det inte finns monterat en fettavskiljare. Eftersom vattentemperaturen minskar när vattnet landar i ledningsnätet, hårdnar det fett som rinner i vattnet, och sätter sig som stoppklossar i ledningarna. Detta innebär att det blir svåra stopp som i sin tur resulterar i översvämmningar.

För att hejda eller åtminstone minska risken för översvämningar i ledningsnätet, som skett p.g.a. för mycket fett i vattnet, ska alla anläggningar med livsmedelshantering ha en fettavskiljare. En fettavskiljare ska bidra till att man kan centrifugera använt fett, och efteråt lämna detta till en central för återvinning. Anledningen till att man behöver skicka skicka till en återvinningscentral, är för att fettet är ett organiskt ämne som ska returneras till kretsloppet.

Med fettavskiljaren GreaseShield 1850 avlägsnas fettet från avloppsvattnet redan vid källan. Greaseshield är den enda fettavskiljaren på marknaden som rengör sig själv. GreaseShield hanterar också fett som mestadels är vattenlösliga, fettet kan förvisso samla på sig en del av vattnet. Den är emellertid inte godkänd i alla Sveriges kommuner även om den är enormt effektiv.

Fettavskiljare av typen 1825 för placering i källare separerar fettet och matrester på på detta sätt. Slammet placerar sig på botten, och fettet flyter på ytan. Under fettlagret rinner vattnet ut i avloppsnätet. Om man inte använder sig av för mycket kemiska ämnen såsom diskmedel eller vattenlösliga fetter fungerar detta hyfsat. I fettavskiljare av typ 1825 bildas gas som MÅSTE ventileras bort och kan orsaka problematik med dålig lukt. Slamtömning fordras på typ 1825 fettavskiljare. Det ska normalt göras en gång varje månad i städer.

Briljanta företagpresenter som kittlar aptiten

Är du på jakt efter bra och garanterat omtyckta företagsgåvor? Företagpresenter är i princip som en traditionell present. Adressaten ska helst ha en gåva som balanserar mellan en blandning av användbarhet, överraskning och något minnesvärt. Avvikelsen är eventuellt att företagspresenter gärna ska passa väl så bra till en enskild person som större grupper av människor .

Hur hittar du produkter som kan möta alla de behoven? Vår portfölj av företagpresenter är utformade för att man ska kunna tillgodose alla kravställningar på smarta vis. Inom fältet för mat och restaurang har vi tagit fram företagpresenter och förpackat dem på ett sätt som vi tror tillmötesgår folk med ett mycket aktivt och stort och levande intresse i gastronomi, som personer som är mindre kräsna, men inte tackar nej till en framdukad måltid, antingen i hemmet eller på restaurang.

Vi kan erbjuda dig företagsgåvor som kommer i ett flertal olika utföranden och prisklasser. Du hittar allt från noggrant utvalda delikatesser till produkter som kan vara av samlarvärde för köksintresserade.